Næringspolitikk

Staten tjener 224 milliarder på oljenæringen

Revidert nasjonalbudsjett viser at staten i år vil få 224 milliarder kroner i inntekter fra olje- og gassnæringen. Det er nok til å dekke alle helseutgifter til 3,4 millioner nordmenn.
Image
Image

I revidert nasjonalbudsjett er statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomhet justert opp med 41 milliarder kroner til 224 milliarder kroner.

Det er det samme som det koster staten å dekke alle helseutgifter - som pleie og omsorg, legemidler og medisinsk behandling og rehabilitering - til 3,4 millioner nordmenn.

- Mens andre land må kutte i budsjettene, er Norges økonomi god når vi regner med oljepengene. Selv om alle regjeringer må gjøre tøffe prioriteringer gjør de store inntektene fra olje- og gassnæringen Norges regjering til verdens heldigste, sier Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, administrerende direktør i Norsk olje og gass.

 I revidert nasjonalbudsjett er statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten justert opp med 41 milliarder kroner til 224 milliarder. Oppjusteringen er alene større enn hele budsjettet for høyere utdanning.

 

- Det viser betydningen av inntektene olje og gassnæringen bringer inn. Det viser også viktigheten av at vi i årene som kommer opprettholder aktiviteten på norsk sokkel som kan sikre det norske velferdsnivået, sier Schjøtt Pedersen.

Image