Nødvendig med to anlegg for CO2-fangst

- Norsk olje og gass mener det er svært viktig å gå videre med to prosjekter for fangst av CO2, sier administrerende direktør Karl Eirik Schjøtt-Pedersen
Image
Image

I revidert budsjett foreslår regjeringen bevilgning til CO2-fangst på sementfabrikken til Norcem, samtidig som regjeringen er åpen for å ta prosjektet på gjenvinningsanlegget på Klemetsrud videre.

  – Om Norge tar lederrollen i utvikling av denne teknologien, vil det være vårt viktigste bidrag for å nå de globale klimamålene, blant annet gjennom produksjon av utslippsfri hydrogen fra naturgass. Samtidig kan det gi oss et unikt konkurransefortrinn og dermed arbeidsplasser og stor verdiskaping, sier Karl Eirik Schjøtt-Pedersen

At myndighetene signaliserer vilje til to anlegg for CO2-fangst er viktig for å gjøre CO2-håndtering i Norge mulig. Det er svært viktig at Stortinget stadfester nødvendigheten av to anlegg.

  – Dersom dette ikke skjer, og at man står igjen med én aktør, vil dette skape usikkerhet om det er mulig å realisere hele CCS-prosjektet. For å få til et robust prosjekt bør det være tilgang til nok CO2-volumer slik flere fangstprosjekter vil gi, sier Schjøtt-Pedersen.

Viktig å holde oppe tempoet
Norsk olje og gass er bekymret for at investeringsbeslutningen utsettes ytterligere.

– Det er viktig å opprettholde tempoet for å videreføre prosjektet på best mulig måte, derfor er vi er bekymret for at beslutningstidspunktet skyves på nok en gang, sier Schjøtt-Pedersen. 

SINTEF har i en ny studie vist at CCS kan gi store ringvirkninger og titusenvis av arbeidsplasser i Norge, samtidig som vi utvikler en teknologi som vil være etterspurt og nødvendig for å nå klimamålene.

Image