Arbeidsliv

Forhandler om lønn

2. og 3. mai er det lønnsforhandlinger mellom Norsk olje og gass og Industri Energi, Safe og Lederne.
Image
Image
Foto: Norsk olje og gass
Forhandlingslederne Jan Hodneland fra Norsk olje og gass (t.v) og Audun Ingvartsen fra Lederne (t.h) utveksler krav under åpningsmøtet onsdag.

Sokkelavtalene, som det forhandles om, gjelder i operatørbedriftene, boring og forpleining. Avtalene er likelydende mellom forbundene.

Det er fredsplikt for Industri Energi og Safe ettersom forbundene er omfattet av enigheten mellom NHO og LO/YS gjennom det samordna oppgjøret der medlemmene svarte ja i uravstemningen.

Forbundet Lederne har full forhandlingsrett.

Forhandlingene skal være avsluttet innen utgangen av 3. mai.

Image