Næringspolitikk

Dialogmøte Stavanger: Omstilling er den nye normalen

Olje- og gassindustrien står midt i et veiskille. Endringer og innovasjon må til for å klare de tre viktigste utfordringene bransjen står overfor.
Image
Image
Foto:Norsk olje og gass
Dialogmøtet avsluttet med paneldiskusjon mellom (fra venstre) ordfører i Stavanger Christine Sagen Helgø, viseadministrerende direktør i Wintershall Alv Solheim, Markedsdirektør i Subsea 7 Stian Sande, administrerende direktør i Norsk olje og gass Karl Eirik Schjøtt-Pedersen og fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal. Diskusjonen ble ledet av sjefredaktør i Rogalands Avis, Bjørn Sæbø.

Nær 50 deltagere var samlet da Norsk olje og gass arrangerte dialogmøte i Stavanger 3. mai. Med temaet "Utvikling i bransjen – hvor går veien videre?" ble omstilling og innovasjon bredt diskutert.

- Våren kommer, med lengre dager og sol. Men også i overført betydning i olje- og gassnæringen, innledet Karl Eirik Schjøtt- Pedersen, administrerende direktør i Norsk olje og gass.

Økte investeringer og oljepris
Det investeres mer, flere prosjekter skal bygges ut og oljeprisen går opp. Samtidig står næringen midt i arbeid med kostnadskutt og andre fundamentale utfordringer.

- Vi har tre utfordringer som må løses: energiproduksjonen forandres med et mer sammensatt energimarked. For det andre må utslippsteknologien forandres med reduserte utslipp fra produksjon og bruk. Og det tredje er at vi må styrke vår egen konkurranseevne med smartere operasjoner og mer standardisering, sier Schjøtt-Pedersen.

Teknologioverføring
Ordfører i Stavanger Christine Sagen Helgø påpekte at det har vært lagt ned mye arbeid i å utvide næringsgrunnlaget for byen de siste par årene.

- Det handler om å bruke teknologi og tenkning fra olje og gass inn mot andre næringer. Prosjektet Pumpes & Pipes er et interessant og godt eksempel på dette, sa Sagen Helgø.

Flere olje- og leverandørselskaper ga deres versjon av veien videre på norsk sokkel. Stian Sande fra Subsea 7 fortalte om selskapets innovasjonsarbeid.

Innovasjonskultur

- Vi har engasjert Cambridge University for å kartlegge innovasjonskulturen i selskapet. Vi er helt avhengige av å fornye oss selv og ta i bruk ny teknologi for å henge med de endringene som skjer nå, sa Sande.

Han fikk støtte fra deltakerne i panelsamtalen mot slutten av møtet, hvor det også ble etterlyst en bredere offentlig debatt om oljeindustrien.

Image