Drift,Om oss

En stadig sikrere sokkel

- Det er godt at regjeringen kan slå fast at olje- og gassnæringen holder et høyt nivå på helse, arbeidsmiljø og sikkerhet. Samtidig må vi ha en felles ambisjon om å forbedre HMS-nivået ytterligere, sier Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.
Image
Image
Stortingsmeldingen om HMS fastslår at sikkerhetsnivået i olje- og gassnæringen er høyt.

I stortingsmelding nr. 12 Helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten som ble lagt frem i dag peker regjeringen på positive utviklingstrekk i petroleumsnæringen. 

- Den positive utviklingen innen sikkerhet er blitt oppnådd samtidig som industrien har gjennomgått betydelige omstillinger. Stortingsmeldingen peker også på viktige områder som partene sammen må arbeide videre med, sier administrerende direktør i Norsk olje og gass, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.

Igangsatt videre arbeid

Anbefalingene i stortingsmeldingen om blant annet læring fra hendelser, partssamarbeid, digitalisering og arbeidsmiljø er viktige områder som næringen allerede har igangsatt partssammensatt arbeid med.

Disse anbefalingene er basert på rapporten fra den partssammensatte arbeidsgruppen ledet av professor Ole Andreas Engen ved Universitetet i Stavanger. Norsk olje og gass er positive til at partene i dette arbeidet har kommet sammen og dannet et felles virkelighetsbilde som grunnlag for stortingsmeldingen.

Godt samarbeid en forutsetning

- Et godt samarbeid mellom partene er en forutsetning for det videre arbeidet med ytterligere forbedring av sikkerheten på sokkelen, sier Schjøtt-Pedersen. 

Les hele stortingsmeldingen her. 

 For ytterligere kommentarer, kontakt Maiken Ree, tel: 977 55 002