Næringspolitikk

54 ekstra oljemilliarder til staten

I regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett legges det til grunn at statens inntekter fra petroleumsvirksomheten blir 179 mrd. kroner. Det er 54 milliarder mer enn i 2016.  

– Det viser nok en gang betydningen petroleumsnæringen har for å finansiere det norske velferdssamfunnet, sier Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, administrerende direktør i Norsk olje og gass.

Schjøtt-Pedersen advarer mot at vi i fremtiden kan ta et høyt inntektsnivå for gitt. Han mener industripolitikken til oljefiendtlige partier vil ta Norge i feil retning.

– Skal vi opprettholde inntektene i fremtiden er det av avgjørende betydning at de store partiene står sammen om å sikre den norske velferden. For å opprettholde inntektene trenger vi et høyt aktivitetsnivå i olje- og gassnæringen de neste tiårene, sier Schjøtt-Pedersen. 

Image