Næringspolitikk

Nytt trepartsnettverk for samarbeid i oljenæringen

Ordførere, arbeidstakerorganisasjoner, arbeidsgiverorganisasjoner og andre relevante samfunnsaktører har etablert et nytt nettverk som skal jobbe for aktivitet i olje- og gassektoren.
Image
Image
Foto: Elin B. Øvrebø, Industri Energi
Initiativtakerne Christine Sagen Helgø, Frode Alfheim og Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.

Initiativtakerne er Stavanger-ordfører Christine Sagen Helgø, administrerende direktør i Norsk olje og gass Karl Eirik Schjøtt-Pedersen og forbundsleder i Industri Energi Frode Alfheim. Andre relevante arbeidstakerorganisasjoner, næringsklynger og næringsorganisasjoner som driver innen olje- og gassrettet virksomhet er også invitert med i samarbeidet.

Formålet med nettverket er å etablere en møteplass for å dele erfaringer, vurdering av utfordring og styrke hverandre ved behov. Nettverket vil arbeide for en sterk olje- og gassvirksomhet i Norge og i de regionene som er representert.

Nettverket ble etablert på Gardermoen 19. september.

Image