Næringspolitikk

– Viktig for aktiviteten på norsk sokkel

Regjeringen foreslår å utlyse 102 blokker i 24. konsesjonsrunde.
Image
Image

– Tilgang nytt areal er den viktigste forutsetningen for en fortsatt sterk norsk olje- og gassnæring. Derfor er vil tilfreds med at regjeringen legger opp til en offensiv tildeling av areal, i tråd med praksisen på norsk sokkel, sier administrerende direktør i Norsk olje og gass, Karl Eirik-Schjøtt Pedersen.

I 24. konsesjonsrunde foreslår regjeringen å utlyse totalt 102 blokker fordelt på ni blokker i Norskehavet og 93 blokker i Barentshavet.

For ytterligere kommentarer, kontakt:
Andreas Willersrud
Tlf:  472 84 265

Image