Arbeidsliv,Næringspolitikk

– Norge vil trenge hver eneste krone fra olje og gass

–  Perspektivmeldingen viser at statens forpliktelser til pensjon og helsevesen vil vokse dramatisk de kommende årene. Inntekter fra olje- og gassnæringen blir viktig for å finansiere velferdsstaten.
Image
Image

LANGTIDSVARSELFinansminister Siv Jensen og statsminister Erna Solberg under fremleggelsen av Perspektivmeldingen 2017 på Kuben VGS i Oslo. Foto: Camilla Pettersen/Regjeringen

Av Anders Høgalmen, informasjonssjef

– Perspektivmeldingen viser at Norge er avhengig av inntektene fra olje og gass dersom vi skal opprettholde dagens velferdsnivå i fremtiden. For å opprettholde inntektene og høy sysselsetting må politikerne fortsette å åpne nye leteområder og sørge for fortsatt stabile rammevilkår, sier administrerende direktør i Norsk olje og gass, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen

Fredag la regjeringen frem Perspektivmeldingen 2017. Perspektivmeldingen analyserer langsiktige utfordringer for velferdssamfunnet og presenterer regjeringens strategier for å møte disse. Under fremleggelsen på Kuben videregående skole i Oslo, fortalte statsminister Erna Solberg at regjeringen forventer at Norges utgifter vil vokse med fem milliarder mer enn inntektene hvert år etter 2030.

– I de kommende tiårene vil statens forpliktelser til pensjon og helsevesen vokse dramatisk. Alle er enig om at det blir krevende. Derfor må vi være bevisste på hvordan vi kan skape inntekter som kan finansiere velferdsstatens forpliktelser. Som landets viktigste næring vil vi trenge hver eneste krone vi kan få fra olje- og gassnæringen for å unngå alvorlig underskudd på statsbudsjettene, sier Schjøtt-Pedersen.

Image