Arbeidsliv,Næringspolitikk

Utvikler havrommet gjennom oljevirksomheten

Regjeringens havstrategi tydeliggjør olje- og gassnæringens viktige betydning for fremtidens jobber.
Image
Image

 

Olje- og energiminister Terje Søviknes la frem regjeringens havstrategi i Stavanger. (Foto: Maiken Ree).

I dag la regjeringen frem Norges første havstrategi noen sinne. Regjeringen vil satse videre på de havnæringene hvor vi allerede er sterke, og samtidig stimulere til forskning, innovasjon og teknologiutvikling for å drive frem nye næringer.

- Det er viktig at regjeringen både setter en klar ambisjon om at Norge skal være verdens fremste havnasjon, og at regjeringen er så tydelig på betydningen av videre utvikling av havnæringene innen olje og gass, maritim og marin sektor, sier administrerende direktør i Norsk olje og gass, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.

VERDISKAPING: Regjeringen har utarbeidet en oversikt over verdiskapingen i havnæringen. (Kilde: Menon Business Economics).

Strategien skal bidra til økt samarbeid og kunnskapsoverføring mellom petroleum-, maritim- og marin næring. Petroleumsnæringen vil være Norges viktigste næring i mange tiår fremover, og regjeringen er tydelig på at den fortsatt vil bidra til arbeidsplasser, verdiskaping og store inntekter til fellesskapet.

- For at Norge skal kunne være verdens fremste havnasjon er det avgjørende at vi er fremst i verden både på kunnskap, forvaltning og næringsvirksomhet- og at vi er fremst både om det som er på, i og under havet. Nettopp derfor er det så viktig at regjeringen er så tydelig på olje- og gassnæringens betydning for at Norge skal kunne være verdens fremste havnasjon, sier Schjøtt-Pedersen.

Kontaktperson:
Maiken Ree, tel 977 55 002

Image