Prosjekt NORSOK-analyse ferdigstilt

NORSOK-eierne har gjennomgått samtlige NORSOK-standarder og kommet med en felles posisjon på samtlige standarder.

-  Aldri før har industrien brukt mer ressurser og fokusert mer på petroleumsstandardisering, både i form av dugnadsinnsats og økonomiske midler, sier prosjektleder for NORSOK-analyse, Aud Nistov.

Prosjekt NORSOK-analyse har hatt som formål å utarbeide NORSOK-eiernes samlede posisjon for NORSOK-porteføljen, det vil si å utarbeide en posisjon for hver enkelt NORSOK-standard med tanke på videre prioriteringer og ressursinnsats.

Les sluttrapporten her.

Utvikles av industrien

Petroleumsindustrien ønsker utvikling av og tilgang til standarder av høy kvalitet, som bidrar til gode tekniske og kostnadseffektive løsninger. I et globalt marked vil industrien først og fremst arbeide for utvikling og bruk av internasjonale standarder. Nasjonale bransjestandarder, som NORSOK, skal dekke gapet mellom internasjonale standarder og det norske behovet.

NORSOK-standarder utvikles av den norske petroleumsindustrien. Standardene eies av Norsk olje og gass, Norsk Industri og Norges Rederiforbund. Sektorstyre Petroleumsstandardisering forvalter standardene.

Reduksjon av standarder

- Prosjekt NORSOK-analyse har med denne rapporten ferdigstilt gjennomgangen av alle NORSOK-standarder og gir sine anbefalinger til veien videre. Dette skal nå tas videre i Sektorstyre Petroleumsstandardisering, sier Nistov, i Norsk olje og gass.

Gjennomgangen av NORSOK-standardene har resultert i hvilke fremtidige føringer NORSOK-eierne ønsker for porteføljen av NORSOK-standarder, med blant annet en foreslått reduksjon av antall standarder med ¼. Slik kan ressurser og innsats frigjøres og rettes mot andre standarder.

NORSOK-standardene reflekterer kompetanse og erfaring fra petroleumsvirksomhet på norsk sokkel gjennom 50 år. Prosjektet NORSOK-analyse viser at utvikling og bruk av NORSOK-standardene har bidratt til norsk sokkels konkurranseposisjon, til vellykkede utbyggingsprosjekter og til sikker og forsvarlig drift.

Kontaktperson: Informasjonssjef Maiken Ree, tel 977 55 002

Image