Drift

Helikoptersikkerhetsstudie 3b

Sintef har ferdigstilt Helikoptersikkerhetsstudie 3b.

Helikoptersikkerhetsstudie 3b ble igangsatt  i januar 2016.

Hovedmålsettingen med Helikoptersikkerhetsstudie 3b er å bidra til økt sikkerhet ved personelltransport med helikopter på den norske kontinentalsokkelen. Prosjektet er en begrenset oppdatering av Helikoptersikkerhetsstudie 3 fra 2010.

Den endelige rapporten kan leses her.

Kontaktperson:

Spesialrådgiver drift Lars Petter Lundahl, mobil 908 89 435 

Image