Næringspolitikk

Walter Qvam skal lede utvalg om norsk sokkel

Tidligere konsernsjef i Kongsberg Gruppen ASA, Walter Qvam, vil lede arbeidet med et nytt KonKraft-prosjekt "Konkurransekraft – norsk sokkel i endring".
Image
Image

NYTT UTVALG: Tunge industriaktører går sammen i utvalg som skal se på konkurransekraften til norsk sokkel

Av Anders Høgalmen, informasjonssjef

Formålet med prosjektet er å sikre verdiskaping, arbeidsplasser og global konkurransekraft for den norske olje- og gassnæringen på lang sikt.

– For at norsk sokkel skal kunne konkurrere i en global industri må vi fortsette arbeidet med å kutte kostnader. Med Walter Qvam til å lede dette arbeidet er vi trygge på at vi vil lykkes, sier administrerende direktør i Norsk olje og gass, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen. 

31. januar 2017 vedtok KonKrafts* Råd formell oppstart av prosjektet "Konkurransekraft – norsk sokkel i endring". Det er nedsatt et utvalg bestående av representanter fra selskapene til organisasjonene, som skal levere en innstilling innen 1. januar 2018. Utvalget vil nedsette nødvendige arbeidsgrupper etter behov. Ståle Tungesvik vil fungere som prosjektleder.

Representanter i utvalget pr. 31. januar 2017:

Walter Qvam     Leder av utvalget
Jannicke Nilsson     Konserndirektør, Statoil
Alv Solheim     Technical Director/ Deputy Managing Director, Wintershall
Atle Tranøy      Konserntillitsvalgt Aker ASA   
Hans-Christian Gabrielsen      Nestleder LO
Lill Heidi Bakkerud       Leder av Industri Energi Statoil
Jan Arve Haugan     Konsernsjef, Kværner
Jan Skogseth       Aibel
Jakob Korsgaard     Managing Director, Mærsk Drilling Norge AS
Monica Bjørkmann     Managing Director, Subsea 7 Norway
Ståle Tungesvik     Prosjektleder                     

 

Viktige temaer for utvalget vil være:

 • Sikre at kostnadsreduksjoner og tiltak fører til reelle, varige og langsiktige endringer.
 • Sikre et aktivitetsnivå som opprettholder og videreutvikler den norske kompetanse- og leverandørklyngen.
 • At høy norsk andel er attraktivt både i forhold til bedriftsøkonomiske og samfunnsøkonomiske hensyn.
 • Foreslå overfor myndighetene nødvendige forbedringer i rammebetingelsene.
 • Anbefale tiltak fra bransjen og fra myndighetene for å realisere samfunnsøkonomisk lønnsomme prosjekter.
 • Foreslå kortsiktige tiltak dersom det gir grunnlag for å sikre langsiktig verdiskaping.
 • Ivareta relevante deler av handlingsplanen for "Veikart for norsk sokkel - verdiskapning og reduserte klimagassutslipp på norsk sokkel fram mot 2030 og 2050".
 • Øke bruken av digitale løsninger, automatisering og robotisering.
 • Øke innsatsen innen standardisering, forenkling og industrialisering.
 • Øke kostnadseffektiviteten i virksomheten til olje- og gassnæringen.
 • Styrke samarbeidet mellom operatører og leverandører gjennom økt samhandling, effektive grensesnitt, gjenbruk av løsninger og erfaringsoverføring.

*KonKraft er en samarbeidsarena for Norsk olje og gass, Norsk Industri, Norges Rederiforbund og Landsorganisasjonen i Norge (LO), med LO-forbundene Fellesforbundet og Industri Energi.

 

Image