Spennende leting i Barentshavet

Nye områder, nye ressursanslag og nye brønner. Sokkelåret 2017 vil bli preget av mye nytt i Barentshavet. Det er spennende for bransjen og for nasjonen.
Image
Image

Av Erlend Jordal, samfunnskontakt

- Vår bransje bygger bare ut lønnsomme felt, det kan en slå fastsier fagsjef for leting i Norsk olje og gass, Turid Øygard.

Øygard fulgte torsdagens presentasjon fra Oljedirektoratet, der prognosene for norsk sokkel er gode. Øygard påpeker at norsk kontinentalsokkel er attraktiv, og det var stor søknad på utlyste areal til TFO 2015 (tildelte i 2016) og TFO2016 (blir snart tildelt) og 23. runde.

- Tilgang til areal er avgjørende for å holde sokkelen attraktivsier Øygard, og minner om at kun seks prosent av norsk sokkel er konsesjonsbelagt.

- Ressurstilveksten økte i 2016 sammenlignet med 2015. Det er en liten økning i nye ressurser på sokkelen. Det er veldig bra. Ikke minst ser vi at det er 64 prosent funnrate på letebrønnene i 2016, sier Øygard.

- Det i seg selv er veldig bra og høyere enn normalt. Slike funnrater vil kunne utgjøre en forskjell over tid dersom de fortsetter i det intervallet med over 60 prosent.

Utbyggingskostnadene er halvert og driftskostnader redusert på sokkelen.  Næringen er nå rustet til å drive med lavere priser. Dessuten er prognosene for produksjon høye og stabile de neste fem årene på sokkelen.

- Det fører blant annet til at prognosene er økt for de neste årene sammenlignet med prognosene som ble lagt frem i fjor, sier Øygard, og legger til at dette vil gi en større og mer stabil inntektssituasjon enn den fallende kurven vi har hatt på produksjonen fra sokkelen tidligere.

I 2017 blir Statoil sin letebrønn i det tidligere omstridte området i Barentshavet svært spennende. Det vil være første gang en borer i dette jomfruelige området av norsk sokkel. Nesten halvparten av uoppdagede ressurser er i Barentshavet ifølge OD. Men de har også nå nye data og vil oppdaterer ressursanslaget i 2017.

- Dette er ny informasjon, som vil kunne gi grunn til mer optimisme knytte til Barentshavet, sier Turid Øygard.

Hun understreker at hun ser frem til de nye anslagene og sier:

- Slike oppdateringer er viktige for industrien ettersom det gir oss et bredere bilde av potensialet på sokkelen. Og det gir oss mulighetene til å formidle hvor viktig det er at nye arealer blir gjort tilgjengelig for leting.

Image