Miljø,Næringspolitikk

Må konsekvensutrede hele området

Norsk olje og gass mener at alle havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja må konsekvensutredes. 
Image
Image

KONSEKVENSUTREDNING: En konsekvensutredning bør ikke avgrenses til kun enkelte deler av havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

Det er stort potensial i hele dette området og en helhetlig konsekvensutredning vil gi det beste grunnlaget for å vurdere hvilke områder som eventuelt bør åpnes, og hvilke som eventuelt bør ligge i ro. 

– Vi mener at denne typen vurderinger bør gjøres basert på oppdatert kunnskap. Derfor ønsker vi en helhetlig konsekvensutredning, sier administrerende direktør i Norsk olje og gass, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.

Ressursene i disse områdene vil danne grunnlag for store verdier til beste for fellesskapet. Det vil bety arbeidsplasser og verdiskapning både for regionen og for landet. De enorme investeringene som samfunnet har lagt ned i et gassrør nordover vil også utnyttes på en langt bedre måte dersom det blir aktivitet i disse områdene.

 – Vi mener at Arbeiderpartiet fortsatt bør gå inn for en konsekvensutredning av hele dette området, men dersom et nytt standpunkt faktisk bidrar til en konsekvensutredning av Nordland 6, er det isolert sett positivt, sier Schjøtt-Pedersen.

For ytterligere kommentar,
Informasjonssjef Anders Høgalmen, tlf: 45 25 35 15

Image