Gode nyheter fra Sandefjord

— Dette er en viktig dag. Tilgang til nytt areal er helt nødvendig for olje- og gassnæringen, sier administrerende direktør i Norsk olje og gass, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.
Image
Image

STOR TILDELING: Regjeringen tilbyr 56 nye utvinningstillatelser på norsk sokkel. Det vil gi betydelige inntekter og arbeidsplasser.  

Representanter fra næringen er samlet i Sandefjord på det årlige oljeindustripolitiske seminaret som gikk av stabelen i dag.

Tildeling av TFO 2016
Fra talerstolen annonserte olje- og energiminister Terje Søviknes at regjeringen tilbyr 56 nye utvinningstillatelser på norsk sokkel.

Tilgang til nytt areal er den viktigste forutsetningen for å opprettholde produksjonen av olje og gass i Norge. Det er vår suverent mest lønnsomme næring og bidrar som arbeidsplasser over hele landet, sier Schjøtt-Pedersen.

Årets TFO-tildeling (tildeling i forhåndsdefinerte områder) er blant de største på norsk sokkel, og 29 ulike selskaper har fått tilbudt andeler i en eller flere av de 56 nye utvinningstillatelsene. Blant selskapene er det et stort mangfold av norske og internasjonale selskap.

Regjeringens arbeid med tildeling av lisenser foregår på to måter parallelt. Det ene løpet er nummererte konsesjonsrunder, hvor umodne områder tildeles. Det andre er tildeling av lisenser i modne områder av kontinentalsokkelen, de såkalte TFO-rundene. De modne områdene kjennetegnes av kjent geologi og godt utbygd eller planlagt infrastruktur.

De 56 utvinningstillatelsene i denne TFO-runden fordeler seg på Nordsjøen 36, Norskehavet 17 og Barentshavet 3.

Under Sandefjordkonferansen overrakte også oljeministeren godkjenning og drift av olje- og gassfunnene Byrding og Utgard i Nordsjøen.

For ytterligere kommentarer,
Direktør kommunikasjon og samfunnskontakt, Tommy Hansen, tlf: 909 58 450

Image