Flertall for konsekvensutredning

En klar overvekt ønsker konsekvensutredning av Lofoten, Vesterålen og Senja, viser undersøkelse utført av Kantar TNS. 
Image
Image

NY UNDERSØKELSE: 57,5 prosent ønsker konsekvensutredning

Av Anders Høgalmen, informasjonssjef

Den senere tid har konsekvensutredning av petroleumsvirksomhet i Lofoten, Vesterålen og Senja fått mye oppmerksomhet som følge av stortingspartiene sitt arbeid med nye stortingsprogram. Kantar TNS sin undersøkelse viser at det i befolkningen er flertall for konsekvensutredning.

Av de som har tatt stilling til saken (rundt tre fjerdedeler av respondentene) svarer 57,5 prosent at de ønsker å utrede konsekvensene ved boring etter olje og gass utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. 42,5 prosent sier de er imot.

– ­­­Vi synes det er gledelig at et flertall av de som har tatt stilling til saken ønsker en konsekvensutredning. Det er et tydelig signal til politikerne, sier Tommy Hansen, direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Norsk olje og gass.

I undersøkelsen, som er omtalt av E24, kommer det frem at de som vet mest om hva en konsekvensutredning innebærer er mest positive til konsekvensutredning.

Av de som oppgir at de vet hva en konsekvensutredning er og har tatt stilling til saken, oppgir hele 62,2 prosent at de er for konsekvensutredning. Kun 37,8 prosent er negative.

– Undersøkelsen viser at folk vil ha fakta på bordet slik at de kan ta standpunkt basert på kunnskap. Havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja kan gi betydelige arbeidsplasser og inntekter til samfunnet, sier Hansen.

Kilde: 2000 telefonintervju, gjennomført i perioden 21. Nov – 2. Des 2016 av Kantar TNS

Image