Setter ny oljevernteknologi på prøve

NOFO, sammen med Kystverket, har denne uken testet og verifisert ny oljevernteknologi for å sørge for at norsk olje- og gassindustri er i verdenstoppen innen oljevern. 
Image
Image

OLJE- PÅ- VANN: Den unike øvelsen ble gjennomført i området Frigg-feltet fra 13. til 16. juni, og er i samarbeid med Kystverket. (Foto: Kystverket). 

«Olje-på-vann» er i stor grad en fullskalatesting og verifikasjon av ny oljevernteknologi,  og demonstrerer samarbeidet mellom myndigheter og industri. For å vedlikeholde og videreutvikle den nasjonale oljevernberedskapen gjøres det realistiske forsøk med utslipp av 58 kubikkmeter råolje, med Miljødirektoratets tillatelse.

- I år var det spesielt stor interesse og forventning knyttet til bekjempelsesmetoder som brenning ogbekjempelse av tynne oljefilmer, sier Leif J. Kvamme, administrerende direktør i Norsk Oljevernforening for Operatørselskap, NOFO.

Olje på vann-øvelsen er den største og mest omfattende årlige oljevernøvelsen på norsk sokkel. Årets aktiviteter omfattet, i tillegg til brenning og bekjempelse av tynne oljefilmer, også høyhastighetssystemer. Det deltok 7 fartøy, ble gjennomført overvåkning med fly, satellitter, droner og aerostater og var en omfattende nasjonal og internasjonal deltagelse.

- Årets olje-på-vann ble utført etter hensikten, og uten skade på personell eller materiell. Dette er forhold vi er meget opptatt av å ivareta. Jeg anser årets aktivitet som særdeles vellykket», fremhever Kvamme.

NOFO-DIREKTØR: Leif Kvamme anser årets olje-på-vann som vellykket. 

 

Kontaktpersoner i NOFO:
Administrerende direktør Leif J. Kvamme, tlf 484 02 333
Beredskapsdirektør Svein Henning Lysgaard, tlf 468 17 392

Image