Selskapene signerte nye avtaler

En ny regnskapsavtale ble undertegnet da oljeselskapene på norsk sokkel møttes hos Statoil i Stavanger.
Image
Image


PAPIRBUNKE: Slik så det ut hos Statoil tirsdag. Catherine Støle fra Statoil, Mette Agerup i Olje- og energidepartementet og Olav Boye Sivertsen fra Petoro var på plass. Foto: Oluf Bjørndal

Av Øyvind Knoph Askeland, informasjonssjef

Alle rettighetshaverne på sokkelen har gitt en skriftlig bekreftelse på at de aksepterer den nye regnskapsavtalen. Regnskapsavtalen bestemmer hvordan fordelingen av kostnader skal gjøres mellom deltakerne i en utvinningstillatelse.

– Unikt for norsk sokkel

Ved selskapenes overgang fra ytelses- til innskuddspensjon, falt grunnlaget for denne delen av den gamle regnskapsavtalen bort. Den nye regnskapsavtalen er tilpasset den nye virkeligheten med ulike pensjonsformer, men basert på like prinsipper for belastning i lisensene.

– Man har klart å beholde et helhetlig og standardisert avtale- og konsesjonsverk, noe som er unikt for norsk sokkel, sier juridisk fagsjef i Norsk olje og gass, Oluf Bjørndal.

Langvarig arbeid

Alle endringer i avtaleverket på norsk sokkel krever enighet blant deltakerne i lisensene. Juridisk utvalg leverte i mai en omfattende rapport til Olje- og energidepartementet, etter å ha arbeidet med problemstillingen siden høsten 2015.

– Norsk olje og gass' juridiske utvalg har jobbet med dette sammen med selskapene. Nå er de nye reglene klare. Fra 1. januar 2017 skal alle interessentskap ha ny regnskapsavtale, sier Mette Agerup i Olje- og energidepartementet.

Det er departementet som har godkjent det nye regelverket. Fordi rettighetshaverne måtte signere avtaler for hver andel de har på sokkelen, ble om lag 600 avtaler, som regnskapsavtaler, samordningsavtaler, rør- og transportavtaler, signert av partene.

Image