Norsk sokkel verdensledende på lave utslipp

Petroleumssektoren i Norge opprettholder sin posisjon som verdensledende på klima og miljø. Norske utslipp av klimagasser per produserte olje og gass er på knappe 44 prosent av det internasjonale gjennomsnittet.
Image
Image

På grunn av økt produksjon av olje og gass økte utslippene av CO2 i 2015. Men Norge produserer fremdeles med minst utslipp per produserte enhet i verden og blir stadig bedre. Samtidig reduseres både utslipp av olje i produsert vann og antall akutte utslipp av olje fra produksjonen sammenlignet med 2014. Det viser tall fra Norsk olje og gass sin miljørapport.

- Til tross for aldrende oljefelt som krever mer energi til utvinning, holder utslipp av klimagasser per produserte enhet på norsk sokkel seg stabile, og viser en liten nedgang for andre år på rad. Utslippene fra norsk sokkel er kun på imponerende 44 prosent av det internasjonale gjennomsnittet, sier Hildegunn T. Blindheim, direktør for klima og miljø i Norsk olje og gass.

Fokus på tiltak
Global oppvarming er en av vår tids aller største utfordringer, og de menneskeskapte klimagassutslippene må reduseres kraftig for å unngå de verste konsekvensene. Petroleumsbransjen har derfor høyt fokus på å finne gode tiltak, og bidra til teknologiutvikling som kan redusere utslippene.

Selv med krevende tider i olje- og gassnæringen, har boringen av produksjons- og letebrønner vært holdt på et høyt nivå. Produksjonen fra norsk sokkel har økt med 5,4 prosent, men de totale utslippene av klimagasser økte kun med 2,2 prosent i 2015 sammenlignet med 2014. CO2- utslippene fra norsk sokkel var 13,4 millioner tonn CO2 i 2015.

NOx-utslipp ned
Utslipp av NOx går markert ned på grunn av redusert bruk av flyttbare innretninger. Olje og gassindustrien er også en betydelig bidragsyter til Næringslivets NOx fond som støtter NOx reduserende tiltak i både landbasert og offshore industri, samt tiltak på skip, ferger og i fiskeflåten. NOx-fondet er helt vesentlig for at Norge oppnår sine internasjonale forpliktelser i Gøteborgprotokollen.

MILJØRAPPORT 2016

08.06.2016

Norsk olje og gass' miljørapport er basert på data fra Environment Web, og gir en oppdatert oversikt fra 2015-rapporteringen over utslipp til luft og sjø samt avfallsproduksjon fra virksomheten på norsk kontinentalsokkel.

For mer informasjon, kontakt:

Direktør klima og miljø, Hildegunn T. Blindheim, tel 928 23 781

Informasjonssjef Maiken Ree, tel 977 55 002

Image