Arbeidsliv

Meklingen på sokkeloppgjøret fortsetter på overtid

Partene har bestemt seg for å fortsette meklingen utover fristen som gikk ut ved midnatt.

Hvis meklingen ikke fører til løsning vil det ramme om lag 6 prosent av produksjonen av olje og gass på norsk sokkel.

Fagforbundet Lederne har meldt plassfratredelser for 75 medlemmer på Gjøa-plattformen sørvest av Florø. Plattformen opereres av Engie E&P Norge og det vil være en kontrollert produksjonsstopp hvis konflikt.

Safe har meldt om plassfratredelser for 138 medlemmer på installasjoner som opereres av Esso Norge på feltene Balder, Jotun og Ringhorne. Disse tre feltene vil stoppe produksjonen hvis konflikt. 

Industri Energi har tatt ut 524 medlemmer i KCA Deutag Drilling Norge AS som leverer boretjenester til åtte ulike Statoil-opererte plattformer. Det forberedes planer for å sikre brønnene for eventuell borestans dersom meklingen ikke fører fram. Dette gjelder Oseberg B, C, Sør og Øst, Gullfaks A, B og C, Kvitebjørn. Produksjonen fortsetter ved disse installasjonene.

Safe har også tatt ut 18 medlemmer i forpleiningsselskapet ESS på tre ulike Esso-opererte installasjoner.

Image