Miljø

Lunsjmøte om gass og fornybar energi

Energitoppene François-Régis Mouton og Oliver Schäfer kommer når Norsk olje og gass torsdag inviterer til debatt om gass og fornybar energi. 

Mouton (Gas Naturally) og Schäfer (Solar Power Europe) representerer to organisasjoner som mener gass og fornybar energi må spille en rolle når energibehovet til Europa skal dekkes.

Klokken 12.30 torsdag, på Håndverkeren i Oslo, vil vi spørre hvorfor den europeiske energidebatten er fokusert på samarbeid mellom gass og fornybar, mens vi i Norge snakker om enten eller?

Hvordan skal Europa nå sine klimamål og samtidig sikre at folk har tilgang til nok energi? Kan norsk naturgass og fornybar energi sammen bidra til å få ned utslippene og samtidig sikre nok energi? 

  • François-Régis Mouton, styreleder i Gas Naturally og Oliver Schäfer, president i Solar Power Europe, vil fortelle om hvordan 11 gass- og fornybarorganisasjoner samarbeider om å sikre renest og mest mulig pålitelig energi til Europa.
  • WWF og Zero vil gi sin fremtidsvisjon for Norge som energinasjon.
  • Sentrale norske politikere debatterer de viktige energispørsmålene.
  • Administrerende direktør i Norsk olje og gass, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, innleder møtet.

Lunsjmøtet varer i to timer.

Vi håper du vil være med og bidra til en god diskusjon. Meld deg på her.

Kontaktperson:

Øyvind Knoph Askeland, tel 922 32 639 , e-post: oa@norog.no

Image