Hvor lenge kan vi egentlig leve av Oljefondet? Svaret er ikke så hyggelig som du kanskje tror.

Professor Torger Reve ved Handelshøyskolen BI advarer mot å gi opp olje- og gassindustrien.
Image
Image

VERDISKAPER: Kristin-feltet i Norskehavet er bare ett av mange felt på norsk sokkel som har bidratt til å bygge opp Oljefondet.

Av Øyvind Knoph Askeland (tekst og foto)

– Verdien av Oljefondet er som om du som privatperson har satt av to årslønner. For landet tilsvarer det to års produksjon.  Det betyr at hvis vi legger ned olje- og gassindustrien, har vi to år til gode. Det er ingen evig pengestrøm vi kan leve av, slik mange gjerne tror, sier Torger Reve (bilde fra BI) til Norsk olje og gass.

Skrekkhistorier

– Dessuten skaper ikke Oljefondet mange arbeidsplasser. Vi får midler, som gjør at vi kan bevilge oss litt høyere velferdsnivå og bedre infrastruktur, men vi får ingen permanente arbeidsplasser i konkurranseutsatt virksomhet. Oljefondet er først og fremst en sparebøsse, fortsetter han.

Ordningen med Statens pensjonsfond utland, Oljefondets egentlige navn, er spesiell. Andre land har forsøkt andre modeller for å utnytte velstanden som er kommet fra olje og gass, og De forente arabiske emirater og Brunei er eksempler på land som er i ferd med å bruke opp sine «oljefond».

– De som har gjort dette har det stort sett gått ille med. Folk gjør til slutt ingenting, og da må hjulene holdes i gang med utlendinger. Økonomien vil på bare noen få år bryte sammen, sier Reve.

Unngå sløsing

Sentralbanksjef Øystein Olsen i Norges Bank har overfor Stavanger Aftenblad advart mot det samme:

– Som økonom vil jeg si at Oljefondet har vært svært fornuftig pengebruk. Alternativet ville vært å bruke penger som en full mann. Da kunne vi levd svært romslig i en kortvarig periode – før det ville vært tomt for ettertiden.

For å sikre at fremtidige generasjoner får nyte godt av petroleumsformuen har vi i Norge den såkalte handlingsregelen. Den sier at staten ikke skal bruke mer enn fondets avkastning for å dekke opp underskuddet på statsbudsjettet, og at inntektene fra oljevirksomheten uavkortet skal tilføres fondet.

Ønsker nytt areal

I det foreløpige statsbudsjettet for 2017 er oljeinntektene anslått til 138 milliarder, mens oljepengebruken er 260 milliarder. Det er en alvorlig ubalanse, mener administrerende direktør i Norsk olje og gass, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen. Han mener fortsatt utvikling av norsk sokkel og nye områder til olje- og gassvirksomhet er avgjørende for at inntektsfallet ikke skal øke de kommende årene.

– Hvis dette fortsetter vil vi raskere måtte kutte i velferdstilbudet eller øke skattene for å beholde velferdstilbudet. Dette viser hvor viktig det er at vi klarer å opprettholde de store inntektene fra olje- og gassvirksomheten, sier Schjøtt-Pedersen.

Image