God dialog mellom fisk og olje

Tradisjonen tro hadde en delegasjon fra Norges Fiskarlag og Norsk olje og gass møte i Fiskalargets lokaler i Trondheim denne uken.
Image
Image

Tradisjonen tro hadde en delegasjon fra Norges Fiskarlag og Norsk olje og gass et møte i går i Fiskalargets lokaler i Trondheim.  Delegasjonen fra fiskarlaget ble ledet av Kjell Ingebrigtsen som er leder for Norges Fiskarlag og delegasjonen fra Norsk olje og gass ble ledet av Karl-Eirik Schjøtt-Pedersen som er administrerende direktør i Norsk olje og gass.

Begge parter var opptatt av videre godt samarbeid og dialog om en rekke sentrale temaer der en både er partnere og der en har utfordringer mellom næringene som en må løse.  Det var god tone i diskusjonene og det ble bestemt at denne typen toppmøter vil fortsette i årene fremover for å forankre det gode samarbeidet som en har bygget opp.

Det ble også gitt uttrykk for klare posisjoner der de to næringene har forskjellige syn.  Både seismikk og åpning av nye områder var på agendaen.  Fra oljenæringens side var det klare signaler om samarbeid og dialog for å forbedre sameksistens i havet uansett hvilke politiske beslutninger som blir fattet i årene fremover.

Det ble også utførlig diskutert hvordan en kan gripe muligheter i det som er blitt en viktig politisk dimensjon; nemlig «Havrommet».  Her bestemte en seg for å gå videre med dialogen for å se om det kan utarbeides noen felles posisjoner og ikke minst understreke betydningen av de næringene som bruker havrommet allerede i dag.  Her vil det bli gjort arbeid i løpet av det neste halvåret som er viktig for begge næringene.

Fra Fiskarlaget deltok for øvrig generalsekretær Otto Gregussen, seniorrådgiver og saksansvarlig Elling Lorentsen og informasjonsleder Jan-Erik Indrestrand.

Norsk olje og gass var videre representert ved direktør for næringspolitikk Erling Kvadsheim, fagsjef konsesjonspolitikk Turid Øygard og Erlend Jordal som er informasjonssjef for næringspolitikk.

Image