Arbeidsliv

Forhandlinger på oljeserviceoppgjøret i gang

Mandag til onsdag denne uken er satt av til forhandlinger på oljeserviceoppgjøret. Om lag 6000 ansatte i ulike oljeservicebedrifter er omfattet av avtalene.
Image
Image

FORHANDLINGER I GANG: Et nøkternt lønnsoppgjør vil være med å styrke de norske leverandørbedriftenes konkurransebetingelser, mener Norsk olje og gass' forhandlingsleder Jan Hodneland (i midten). Her sammen med forhandlerne Hanne Irene Bore (t.v) og Hilde-Marie Martinsen (t.h), begge fra Norsk olje og gass.

- Partene har i dag overlevert kravene, og sett i lys av den situasjonen næringen står i, tror vi det blir krevende forhandlinger, sier forhandlingsleder Jan Hodneland i Norsk olje og gass.

Norsk olje og gass forhandler for arbeidsgiverne, mens Industri Energi og Safe forhandler på vegne av de ansatte.

De siste tallene fra Statistisk sentralbyrå viser at investeringene på norsk sokkel faller og fremdeles vil falle i tiden fremover grunnet vedvarende lav oljepris, høyt kostnadsnivå og behov for kostnadsreduksjoner. Fra toppnivået i 2014 på 214 milliarder kroner, er investeringene ventet til å falle nær 30 prosent til 153 milliarder kroner i 2017.

- Dette har dessverre ført til at mange har mistet jobben, og at leverandørbedrifter og lokalsamfunn har store utfordringer. Partene i arbeidslivet har i denne situasjonen et felles ansvar for å sikre arbeidsplasser og verdifull kompetanse i en næring Norge trenger i lang tid fremover, sier Hodneland.

Arbeidsledighet er alvorlig for den som rammes. Samtidig ser vi flere eksempler på at når kostnadene reduseres, vil flere felt bli lønnsomme å bygge ut, også ved lavere oljepris.

- Derfor vil et nøkternt lønnsoppgjør være med å styrke de norske leverandørbedriftenes konkurransebetingelser. Det vil bidra til at vi kan bevare flest mulig arbeidsplasser, sier Hodneland.

Mer informasjon om årets lønnsoppgjør finnes på vår tariffside.

Kontakt
Jan Hodneland, forhandlingsleder Norsk olje og gass, mobil 913 41 301
Kolbjørn Andreassen, kommunikasjonsansvarlig Norsk olje og gass, mobil 952 82 808

Fakta om oljeserviceoppgjøret
Om lag 6000 ansatte i ulike oljeservicebedrifter (leverandører til oljeselskaper) er omfattet av avtalene. Avtalene er likelydende med Industri Energi og Safe. De omfatter følgende bedrifter: KCA Deutag Drilling Norge AS, Altus Intervention AS, Aker Solutions AS Subsea Ågotnes, Baker Hughes Norge, Halliburton AS, Oceaneering AS, Schlumberger Norge AS, Subsea 7 Norway, Weatherford Norge AS, Vetco Gray Scandinavia, Benor, Cameron, Enhanced Drilling, Expro Group Norway AS, Falck Nutec AS, Franks International, Harris Norge, Intertek West Lab, IOS Tubular Management, INC Support AS, Landmark Graphics, NUI AS, Nosefo Tau AS, Petrotech AS, PSW Technology, Ramco Norway AS, ResQ, Subsea 7 I-Tech AS, Technip Norge AS, TWMA Norge, Viking SeaTech Norge AS, Weatherford Laboratories og Welltec .

Image