Arbeidsliv

Brudd i sokkeloppgjøret

Dagens forhandlinger på sokkeloppgjøret endte i brudd med Safe og Lederne, mens Industri Energi valgte å forlate forhandlingene.
Image
Image

BRUDD: Dette var det tredje av de fire oppgjørene Norsk olje og gass forhandler på i år, og det andre som går til mekling. Her fra dagens forhandlinger med Safe.

Industri Energi valgte å gå fra forhandlingene allerede før partene fikk overlevert sine krav. Senere på dagen var det kravoverlevering med Safe og Lederne på normal måte. Safe og Lederne valgte etter hvert også å gå i brudd.

– Vår posisjon er at vi må tilpasse oss et varig, lavere kostnadsnivå og samtidig bedre vår konkurransekraft for å kunne bevare flest mulig arbeidsplasser, sier Jan Hodneland som er forhandlingsleder i Norsk olje og gass.

Mandag til onsdag denne uken var satt av til forhandlinger på sokkeloppgjøret. Om lag 7500 ansatte er omfattet av sokkelavtalene. Disse jobber i oljeselskap, med forpleining og som borepersonell. Industri Energi, SAFE og Lederne forhandler på vegne av de ansatte. Norsk olje og gass forhandler på vegne av arbeidsgiverne.

Utfordrende tider i næringen
Statistisk sentralbyrå kom i forrige uke med nye, oppdaterte tall som viser at investeringene på norsk sokkel vil falle fra 189 milliarder kroner i 2015 til 166 milliarder kroner i 2016 og videre til 153 milliarder kroner i 2017. Det er en vedvarende lav oljepris og et høyt kostnadsnivå som bidrar til nedgang i investeringer og aktivitet.

– Dette medfører at våre medlemsbedrifter opplever krevende tider. De står midt i en omstillingsprosess med omfattende nedbemanninger. Lønnsoppgjøret i Norsk olje og gass må bidra til at omstillingsevnen og konkurransekraften på norsk sokkel bedres, sier Hodneland.

Dette var det tredje av de fire oppgjørene Norsk olje og gass forhandler på i år, og det andre som går til mekling. For to uker siden ble det brudd på landbaseavtalene, mens det i forrige uke kom til enighet med de landansatte.

Kontakt
Jan Hodneland, forhandlingsleder Norsk olje og gass, mobil 913 41 301
Kolbjørn Andreassen, kommunikasjonsansvarlig Norsk olje og gass, mobil 952 82 808

Fakta om sokkeloppgjøret
Om lag 7500 personer er omfattet av avtalene. Disse jobber i følgende bedrifter: Statoil ASA, A/S Norske Shell, BP Norge AS, ESS support services AS, Esso Norge AS, Sodexo Remote Sites Norway AS, KCA Deutag Drilling Norge AS, Talisman Energy Norge AS, Engie E&P Norge, ExxonMobil, ConocoPhillips og Wintershall. Coor Offshore AS, Eni Norge AS og Lundin Norway AS.

Image