Følg fremleggelsen av konjunkturrapporten på livestream

Konjunkturrapporten legges frem kl. 10.30.

Klikk her for å se sendingen.


Image