EU: – Vi trenger norsk gass i mange tiår fremover

Visepresident i EU, Maroš Šefčovič, mener EU vil trenge gassleveranser fra Norge i lang tid fremover. Det endres ikke av EUs Vinterpakke.
Image
Image


STORT GASSBEHOV:
EUs visepresident Maroš Šefčovič har et langsiktig perspektiv for import av norsk naturgass.

Av Anders Høgalmen, informasjonssjef

Šefčovič er øverste ansvarlige for Europakommisjonens energiunion. Denne uken mottok han administrerende direktør i Norsk olje og gass, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen i Brussel, for å snakke om norsk gassleveranse til Europa. 

Norsk gasseksport dekker over 20 prosent av EUs gassetterspørsel i dag. Gasseksporten til Europa går primært gjennom et omfattende undersjøisk rørledningssystem som knytter norske gassfelt og gassterminaler direkte til mottakerlandene i Europa.

Fortsatt behov
Forrige uke la Europakommisjonen frem den såkalte "Vinterpakken". I denne pakken foreslår EU å øke energieffektiviseringen fra 27 til 30 prosent, noe som gjør at EU totalt sett vil trenge mindre energi i framtiden. Šefčovič understreket likevel at norsk gass vil være viktig fremover.

I møtet ga Šefčovič uttrykk for at EU vil trenge norsk gass i mange tiår fremover. Det endres ikke av at EU gjennom vinterpakken strekker seg etter å øke energieffektiviseringen, fortalte han. I tillegg viste Šefčovič til en rapport som viser at gassbehovet i EU sannsynligvis vil øke framover når det skal gjøres moderne investeringer i Europas kraftverk i tiden som kommer.

Gassrekord
EU har ved flere anledninger vektlagt at Norge er en stabil og forutsigbar gassleverandør. Det ble bekreftet igjen denne uken.

– I fjor satte Norge ny rekord for eksport av gass. Da eksporterte vi gass verdt over 200 milliarder kroner. Gasseksporten til EU gir store inntekter til Norge. Derfor er det gledelig at EU igjen understreker at de ser på Norge som en langsiktig samarbeidspartner, sier Schjøtt-Pedersen.

Interesse for CCS
Visepresidenten følger med interesse med på arbeidet som gjøres innen kabonfangst og -lagring (CCS) i Norge. EU har oppdatert sine mål for sin CCS-satsing og har som ambisjon å realisere et fullskala CCS-prosjekt innen 2020. Nå ønsker de et samarbeid med Norge for å lykkes med realiseringen av et fullskala CCS-anlegg for å nå klimamålene fra Paris.

­– Vi er positive til at EU ønsker å samarbeide om CCS og anser dette som svært spennende på vegne av industrien. Dette må imidlertid koordineres med norske myndigheter, men vi vil legge til rette for at industrien skal bidra for at et slikt samarbeid blir realisert, sier Schjøtt-Pedersen.

Image