Beredskapsforum 2017

Miljødirektoratet, Kystverket, NOFO og Norsk olje og gass arrangerer den 15. februar 2017 det årlige felles seminaret om beredskap mot akutte utslipp.

Dette er det tiende seminaret i rekken, og ble første gang avholdt i 2008.

Hensikten med seminaret er å styrke kommunikasjonen mellom myndigheter, operatører og andre aktører innen oljevernberedskap, gjennom økt kunnskap om aktuelle tema og utvikling innen fagområdet. Seminaret er rettet mot tekniske, operasjonelle og miljøfaglige ansatte.

Hovedtema vil være oljevernberedskap i nord.

Merk dere datoen - invitasjon og program sendes ut i starten av januar 2017.

Kontakt Egil Dragsund for nærmere info.

Image