- Må lete etter mer olje og gass

Det internasjonale energibyrået (IEA) sier verden trenger mer olje og gass, og at det er bra for klimaet om det kommer fra Norge.
Image
Image

BESØKTE OSLO: IEA-direktør Kamel Ben Naceur sier at verden trenger økte oljeinvesteringer. Foto: Dafina Shala/Norges Forskningsråd

Av Anders Høgalmen, informasjonssjef i Norsk olje og gass

– Norsk olje og gass har en viktig fremtid i den globale energimiksen. I Norge produseres det med mindre fotavtrykk på miljøet enn mange andre steder. 

Pålitelig gassleverandør
Det sa IEA-direktør Kamel Ben Naceur da han innledet på OG21-forum i Oslo denne uken. Naceur vektla også at Norge er anerkjent for å være en stabil og pålitelig leverandør av gass.

IEA utarbeider statistikk og informasjon om det internasjonale energimarkedet. Nylig lanserte de sin årlige rapport World Energy Outlook, som er en av verdens viktigste kilder til analyse av det fremtidige energimarkedet. Konklusjonene i årets rapport var en viktig del av Naceurs foredrag. 

Økt gassetterspørsel
Til forsamling fortalte Naceur at investeringsnivået i olje- og gassnæringen må økes. Fornybar energi vil vokse kraftig fram mot 2040, men de største investeringene vil komme i fossile energikilder. Selv innenfor togradersmålet fra Parisavtalen.

– Etterspørselsen etter olje og gass vokser. Særlig vil gassetterspørselen vokse kraftig frem mot 2040. Samtidig synker produksjonen på eksisterende felt år for år. Derfor må det investeres og letes mer. Vi må fylle på med nye felt for å møte etterspørselen, sa Naceur. 

OG21-forum
OG21 er Norges nasjonale teknologistrategi for petroleumsnæringen, og er et resultat av samarbeid mellom universiteter, forskningsinstitusjoner, industri og myndigheter. På OG21-forum, som er et årlig arrangement, samles beslutningstakere på høyt nivå i petroleumindustrien for å diskutere den videre betydningen av teknologi og innovasjon for verdiskaping i Norge og på norsk sokkel.

Image