Teknologioverføringer på Arendalsuka

Fredag inviterer Norsk olje og gass, sammen med Abelia og Norsk Industri til et spennende arrangement om teknologioverføring mellom ulike bransjer. Her deles inspirerende historier fra ulike bedrifter, og vi får høre om deres erfaringer med å dele te
Image
Image

Hvordan vi kan ta i bruk teknologi som er utviklet for å løse konkrete offshoreoppgaver på nye områder som grobunn for nye næringer er ett av spørsmålene vi skal forsøke å besvare.

Det blir innledninger ved Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, Norsk olje og gass, Stein Lier-Hansen, Norsk industri og Håkon Hauglie, Abelia.

Tre bedrifter vil dele sine historier: Hanne Wigum fra Statoil, Johan Sandberg fra DNV-GL, og Anders Holm kommer fra Flumill.

Stor eksport av oljeteknologi
Norsk olje- og gassindustri er verdenskjent for sin teknologiutvikling. Teknologieksport er god butikk, vi regner med at det er om lag 70 000 ansatte som arbeider med eksportrettet oljeteknologi. Etter eksport av olje og gass, finner vi eksport fra oljeserviceteknologi på en god andre plass.

– Vi lever ikke bare av olje og gass, - vi eksporterer også høyteknologisk utstyr til olje- og gassindustrien over hele verden. I 2012 eksporterte leverandørindustrien her til lands for 206 MRD kroner. Det er en godt bevart hemmelighet, og tilsvarer fire ganger den norske sjømatnæringens eksport det samme året, sier Karl Eirik Schjøtt-Pedersen adm direktør i Norsk olje og gass.

Likevel er det masse inspirasjon å hente fra andre næringer. Men man må komme sammen for å se ulike bruksområder og hvordan teknologien kan utnyttes og utprøves på best mulig måte. 

– Vi blir inspirert av andre bransjer i teknologiutviklingen, men vi ser flest eksempler på oljeteknologi som tas i bruk av andre næringer. Dette er svært spennende og lover godt for fremtiden, sier Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.

Se komplett program for Arendalsuka her.

Mer informasjon:
Eli Ane Nedreskår, Informasjonssjef, mobil 994 50 101.

Image