Standardisering for å redusere kostnader på norsk sokkel

Norsk olje og gass og Norsk Industri underskrev i dag to nye standardkontrakter for petroleumssektoren på norsk sokkel.
Image
Image

SIGNERTE: Stein Lier-Hansen (t.v) og Karl Eirik Schjøtt-Pedersen signerte kontraktene med Tord Lien som observatør. Foto: Einar Fannemel

Med Norsk totalkontrakt 2015 for utbyggingsprosjekter og Norsk totalkontrakt 2015 modifikasjon på plass, gjenstår kun en kontrakt før alle de klassiske standardkontraktene innenfor petroleumssektoren på norsk sokkel er fornyet.

Bruk av standardkontrakter betyr effektivisering og kostnadsreduksjoner.

- Det er svært gledelig at vi får standardisert kontraktene for norsk sokkel. Dette er bra både for industrien og for samfunnet. Det vil kutte kostnader over tid, og redusere årsverk brukt på papirarbeid. Jeg vil oppfordre alle operatører på norsk sokkel til å benytte seg av det standardkontraktsrammeverket som nå er fremforhandlet, sier Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, administrerende direktør i Norsk olje og gass.

Avtalen ble undertegnet hos Olje- og energidepartementet av administrerende direktører i Norsk olje og gass og Norsk Industri, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen og Stein Lier-Hansen, med olje- og energiminister Tord Lien som observatør.

Forutsigbart og trygt
Målet har vært å komme frem til standard kontraktsvilkår som sikrer forutsigbarhet og kommersiell trygghet. En hensiktsmessig og forutsigbar risikobalanse bidrar til at prosjekter leveres kontraktsmessig og til riktig tid.

Partene kan konsentrere seg om en hensiktsmessig og effektiv prosjektgjennomføring i stedet for å bruke ressurser på konfliktløsning under og etter prosjektets avslutning. Det er derfor også samfunnsmessig ønskelig at industrien bruker fremforhandlet standard kontraktsvilkår.

Bakgrunn
I 2011 ble det inngått en avtale i KonKraft-regi om å etablere et nytt regime for utvikling, etablering og bruk av standardkontrakter med den hensikt å få flest mulig brukere av disse på norsk sokkel og dermed bidra til mer kostnadseffektiv prosjektgjennomføring.

Partene i avtalen ble Norsk olje og gass og Norsk Industri. Det ble opprettet et Standardkontraktstyre (SKS) med representanter fra partene og Norges Rederiforbund og LO som observatører.

Standardkontraktene er et begrep på norsk sokkel, og har sitt utspring i avtaler inngått mellom Saga, Hydro, Statoil og forløperne til Norsk Industri. Det omfatter rene fabrikasjonskontrakter (NF: Norsk Fabrikasjonskontrakt) og totalentreprisekontrakter (NTK: Norsk Totalkontrakt), og har versjoner tilbake til 80-tallet, med siste versjoner fra 2007.

Standardkontraktstyret har nedsatt et forhandlingsutvalg med bedriftsrepresentanter som har forhandlet de siste to år om disse kontraktene. Standardkontraktstyret har nå godkjent de fremforhandlede kontraktene og lagt disse frem for signering.

For ytterligere informasjon, kontakt: Oluf Bjørndal, fagsjef juridisk, tlf.: 913 42 804

Image