Vel gjennomført revidering

Norsk olje og gass har i 2015 revidert 002 Anbefalte retningslinjer for sikkerhets- og beredskapsopplæring og alle tilhørende fagplaner.
Image
Image

Norsk olje og gass Nettverk for sikkerhets- og beredskapsopplæring, desember 2015. Foto:Kolbjørn Andreassen

Revideringen har vært et dugnadsarbeid utført av representanter fra medlemmer i Norsk olje og gass, fagforbundene og Petroleumstilsynet som involverte parter. Disse partene er deltagere i Norsk olje og gass' Nettverk for sikkerhets- og beredskapsopplæring.

- Det har vært et krevende arbeid som nå er blitt sluttført. Det er nå laget en god plattform for å videre samarbeide om sikkerhet- og beredskapsopplæringen på norsk sokkel, sier fagsjef kompetanse i Norsk olje og gass, Målfrid Rønnevik.

Revidert retningslinje 002 og tilhørende plan for opplæring (tidligere fagplaner) publiseres på Norsk olje og gass sine hjemmesider medio januar.

Ytterligere informasjon, kontakt Målfrid Rønnevik, mr@norog.no

 

Image