Vil utvide med 56 nye blokker

Regjeringen ønsker å utvide tildelingen i de forhåndsdefinerte områder (TFO) i Norskehavet og Barentshavet med 56 nye blokker i 2016. 24 av områdene er i Norskehavet og 32 i Barentshavet.
Image
Image

-  Det er meget gledelig at regjeringen er offensive, og benytter anledningen som ligger i å utvide arealet for TFO-områdene på norsk sokkel. Det er viktig å undersøke hvilke ressurser som finnes - og hvor de finnes - slik at vi kan planlegge videre utvinning og produksjon, og dermed landets inntekter, på en god måte, sier Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, adm. direktør i Norsk olje og gass.

Olje- og energidepartementet har sendt forslaget på utvidelsen ut på høring med høringsfrist 8. januar 2016.  

Olje- og energidepartementet foreslår ut fra petroleumsfaglige vurderinger å utvide området i Norskehavet i TFO 2016 med 24 blokker og i området i Barentshavet med blokkene 32 blokker.

Tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) omfatter de modne delene av sokkelen med kjent geologi og godt utbygd eller planlagt infrastruktur. TFO-utlysing og tildeling skjer hvert år, og dette er et viktig virkermiddel for å opprettholde aktivitetsnivået på norsk sokkel.

Image