Arbeidsliv

Sokkeloppgjøret i havn

Etter to dagers krevende forhandlinger ble det torsdag kveld oppnådd enighet mellom Norsk olje og gass og forbundene Industri Energi og Lederne i Sokkeloppgjøret.

Enigheten gjelder for forbundenes medlemmer innen operatør, boring og forpleining på faste installasjoner offshore.

Mellomoppgjør
Årets lønnsoppgjør er et mellomårsoppgjør med regulering av lønnssatsene.

- Det har vært krevende forhandlinger. Vi er glad vi har fått til et balansert oppgjør selv om vi ut fra dagens situasjonen skulle sett at tilleggene ble lavere. Ekstra beklagelig er det at forbundet Safe ikke godtok forslaget, sier forhandlingsleder Jan Hodneland.

Under forhandlingene ble det oppnådd enighet om følgende:

Det foretas en økning av satsene i lønnsmatrisen på kr 5500,- og tillegget er inklusiv sokkelkompensasjon og feriepenger.

Utover dette økes satsene i lønnsmatrisen med kr. 3896,-.

Forhøyelsen er inklusiv sokkelkompensasjon og feriepenger.

Tillegget ved behov for konferansetid økes med kr. 1,50 per time til kr. 86,50.

Nattillegget økes med kr. 0,50 per time til kr. 67,50 og helligdagsgodtgjørelsen økes til kr. 1900,-.

Alle tilleggene gjøres gjeldene fra 1.6.15

Disse omfattes av forhandlingene
Sokkelavtalen omfatter operatørbedriftene Statoil, ConocoPhillips, GDF Suez, Esso, Det Norske, Wintershall, Norske Shell, BP og Talisman. Forpleiningsbedriftene ESS og Sodexo Remote Site og borekontraktøren KCA Deutag er også på avtalen. 

Kontakter
Forhandlingsleder Jan Hodneland jh@norog.no, 913 41 301
Informasjonssjef Thina Hagen th@norog.no, mobil 906 34 277

 

Image