Arbeidsliv

Møtte blivende NTNU-studenter

- Jeg tror på fremtiden, og jeg er sikker på at olje- og gassindustrien er en del av fremtiden. Norge er et havland, fortalte Karl Eirik Schjøtt-Pedersen vordende NTNU-studenter i dag.
Image
Image

F.v Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, Ummar Ahmed Chaudry fra Oslo, instituttleder Egil Tjåland ved petroleumsteknologi og anvendt geofysikk på NTNU, Madelene Skintveit fra Halsnøy utenfor Bergen, og Simen Nordeide fra Bergen. Foto: Eli Ane Nedreskår

På grunn av lave søkertall har NTNU for første gang invitert søkere til åpen dag for å inspirere dem til å takke ja til studieplassen. Det er fremdeles flere søkere enn det er studieplasser.

I år skal petroleumsindustrien investere 189 mrd kroner på norsk sokkel. De tredje høyeste oljeinvesteringer noensinne.

- Hvorfor snakker da alle om det som om det er lite? Vel, en lettvint måte å svare på det spørsmålet er å si at det er lavere enn i toppåret 2014 (214 mrd.), sa Schjøtt-Pedersen som snakket om hele sin karriere fra ungdomstid i Vardø og frem til nå.

- Veldig spennende innlegg av Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, lærte mye om bransjen, sa Simen Nordeide fra Bergen.

Nordeides far er ingeniør i oljen, og han følger derfor i farens fotspor.

- Det negative situasjonsbildet har gjort at interessen for petroleumsrettede fag har blitt svekket blant ungdom som vurderer studieretning. Nettopp derfor er dere invitert inn her og nettopp derfor inviterte jeg meg selv inn for å snakke med dere. Vi skal nemlig brette opp armene, og sammen omstille oss til en næring som kan leve av teknologi og ingeniørkunst i flere generasjoner, sa Schjøtt-Pedersen.

 

Image