Arbeidsliv

Lønnsoppgjøret i havn

Etter to dagers forhandlinger ble det oppnådd enighet mellom partene Norsk olje og gass, Industri Energi og Safe om lønnsoppgjøret på Oljeservice- og brønnserviceavtalene, OSA-avtalen.

- Jeg er glad vi har funnet frem til en løsning, men skulle samtidig sett at det ble noe lavere, sier forhandlingsleder Jan Hodneland om årets diskusjoner.

Mellomoppgjør
Årets lønnsoppgjør er et mellomoppgjør med regulering av lønnssatsene.

De sentrale forhandlingene mellom NHO og henholdsvis LO og YS, sammen med oppgjøret på Sokkelavtalen sist uke, danner noe av grunnlaget for de to siste dagenes forhandlinger på OSA-avtalen.

- Vi har verdensledende kompetanse i leverandørbedriftene våre og disse opplever et stort kostnadspress. Det har derfor vært et sterkt ønske fra bedriftene om å få til et moderat oppgjør, sier forhandlingsleder i Norsk olje og gass, Jan Hodneland.

OSA-avtalen er en leverandøravtale, og gjelder for ansatte på land og på sokkelen. Under forhandlingene ble det oppnådd enighet om følgende:

  • Det foretas en økning av satsene i lønnsmatrisen på kr 5160,- og tillegget er inklusiv sokkelkompensasjon og feriepenger.
  • Skiftgodtgjørelsen øker med kr 1 og helligdagsgodtgjørelsen med kr 20.

Protokollen til Industri Energi her og protokollen til Safe her.

Kontakter
Forhandlingsleder Jan Hodneland jh@norog.no, mobil 913 41 301
Informasjonssjef Thina Hagen th@norog.no, mobil 906 34 277

 

 

Image