Første dag i ny jobb

Fredag 8. mai har Karl Eirik Schjøtt-Pedersen første dag i jobben som administrerende direktør i Norsk olje og gass.
Image
Image

NY LEDER: Karl Eirik Schjøtt-Pedersen

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen skal lede bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass. Allerede før tiltredelsen er han hørt som en klar og tydelig stemme på vegne av næringen.

– Olje og gassnæringen er Norges desidert viktigste næring. Næringen står bak en femtedel av de samlede verdiene som skapes i Norge og skaffer tilveie om lag en fjerdedel av statens inntekter. Jeg blir derfor skremt av at debatten om denne næringen baseres på så mange feil. Norsk gass vil være avgjørende for at Europa skal kunne redusere utslippene av klimagasser. For hver enhet kull som kan erstattes av norsk gass blir klimagassutslippene halvert, sier Schjøtt-Pedersen.

Utfordringer, men også nye muligheter
Olje- og gassindustrien har utfordringer både på kort og litt lengre sikt. I dag er det fokus knyttet til lav oljepris, nedbemanninger og sparetiltak. Olje- og gassindustrien i hele verden opplever dette nå.

– Denne typen konjunktursvingninger har vi sett med jevne mellomrom. Samtidig står næringen foran nye muligheter. Bare i nord skal det investeres for over 100 milliarder kroner de neste fem årene, sier Schjøtt-Pedersen.

– Den siste uka har jeg besøkt Offshore Technology Conference i Texas. Det har vært fantastisk å møte alle de norske bedriftene som presenterer seg der, med nye teknologiske løsninger som gir grunnlag for arbeidsplasser i Norge, sier han.

Store forventninger til viktig bransje
Over 300 000 mennesker i Norge har jobber i eller knyttet til olje- og gassindustrien.  Næringen er selve bærebjelken for at vi skal kunne betale for det norske velferdssamfunnet.  Schjøtt-Pedersen, som i sitt lange politiske liv har vært både fiskeriminister og finansminister, har de beste forutsetninger for å både forstå og formidle bransjens viktighet.

– Jeg opplever at så vel politikerne som det norske folk har store forventninger til denne bransjen. Både når det gjelder bidrag til statskassen, og det å finne gode løsninger for å minimere bransjens miljøpåvirkning. I utlandet er vi kjent for å være en olje- og gassnasjon og for å være gode på vinteridrett. Norge leverer fantastiske skiresultater og vi leverer energi som Europa er helt avhengig av. Begge leveransene skal vi være like stolte over. Jeg gleder meg til å være med å ta norsk olje- og gassnæring inn i nye 50 år, sier Schjøtt-Pedersen.

For mer informasjon:
Eli Ane Nedreskår, Informasjonssjef Norsk olje og gass, mobil 994 50 101.

Image