Arbeidsliv

Forhandlingene for 2015 er i gang

Forhandlingene mellom partene på Sokkelavtalen er i gang. Årets forhandlinger er et mellomoppgjør.
Image
Image

 

Partene: F.v Leif Sande fra Industri Energi, Håvard Hauan fra Norsk olje og gass, Hilde-Marit Rysst fra Safe, Per Helge Ødegård fra Lederne og Jan Hodneland fra Norsk olje og gass.

Det er satt av to dager til forhandlingene mellom Norsk olje og gass og Industri energi, Safe og Lederne. Forhandlingene i dag og i morgen gjelder for operatøransatte, boring og forpleiningsbedrifter på faste installasjoner offshore.

Etter planen skal partene komme til en løsning torsdag 7.mai.

Bakgrunnen for årets mellomoppgjør

De sentrale forhandlingene startet mellom NHO og LO og YS i mars. Disse forhandlet samlet for alle sine forbund. Dette danner grunnlaget for årets mellomoppgjør.

  1. Det ble ikke gitt et generelt tillegg
  2. Det gis et såkalt lavlønnstillegg på 1,75 på disse overenskomstene.

- I olje- og gassindustrien har vi hatt utfordringer knyttet til stadig press på kostnader, fallende investeringer, lavere aktivitet enn forventet og en fallende oljepris. Disse faktorene har igjen ført til oppsigelser og samlet taler nok dette for et moderat oppgjør, sier Hodneland

Disse omfattes av forhandlingene

Overenskomsten omfatter operatørbedriftene Statoil, ConocoPhillips, GDF Suez, Esso, Det Norske, Marathon, Wintershall, Norske Shell BP, forpleiningsbedriften ESS og Sodexo Remote Site og borekontraktøren KCA Deutag.

 

Kontaktpersoner

Jan Hodneland, forhandlingsleder jh@norog.no, mobil 913 41 301

Thina Hagen, informasjonssjef th@norog.no, mobil 90634 277

Image