Arbeidsliv

Teknologi- og realfag har sterke søkertall

Tallene fra samordna opptak som ble offentligjort i dag, og viser at teknologifag og realfag fremdeles står sterkt. Selv om oversøkningen er mindre ved petroleumsfag, er helheten sterk.
Image
Image

Vi vil fremdeles trenge mye fagfolk i tiårene fremover, vår industri har en horisont på 50 år og mange kompetente mennesker med høyere utdanning og fagbrev er nødvendig for å fortsette oljeeventyret. 

Olje- og gassindustrien har vært viktig for Norge i 50 år, og den vil være viktig i 50 år til. Det er verdt å understreke at flere av de feltene som er i produksjon i dag har forlenget sin levetid. Det beste eksempelet er kanskje vårt eldste felt, Ekofisk, som nå har forlenget levetiden med 40 år.  Samtidig settes nye felt i produksjon. Gudrun kom i produksjon for kort tid siden, Valemon kommer i disse dager, og et av våre største felt, Johan Sverdrup, er i startsporet.

Den 23. konsesjonsrunde åpnet også for Barentshavet, og når Goliat nå er på plass utenfor Hammerfest ser vi noe av starten på industrien i vår nordligste landsdel. Regjeringen er offensiv og olje- og energiministeren sa på Barentshavskonferansen denne uken at de forbereder en egen skattepakke for ilandføring av oljen fra Johan Castberg.

På tidlig 2000-tallet var investeringsnivået like over 50 milliarder kroner. I venter vi at det vil lande på om lag 180 milliarder. Stabiliserer investeringsnivået seg der vil det fortsatt ligge på et historisk høyt nivå som vitner om høy aktivitet også i fremtiden.

- Den som leter, den finner, og det er nettopp det skal vi gjøre. Vi jobber for ny kunnskap og teknologi som igjen er med på å utvikle flere energikilder og arbeidsplasser. For vi skal også i fremtiden leve av det vi alltid av levd av; naturressursene våre. Og skal vi gjøre det på den måten vi ønsker at det skal gjøres, da trenger vi kunnskapsrike og motiverte medarbeidere, sier direktør for arbeidsliv i Norsk olje og gass, Jan Hodneland.

For flere kommentarer, ta kontakt med:

Thina Hagen, informasjonssjef, arbeidsliv. Mob: + 47 906 34 277

Image