Norsk sokkel tryggere enn noen gang

I dag legger Petroleumstilsynet (Ptil) frem oversikten over risikonivået i norsk petroleumsvirksomhet. Resultatene viser at risikonivået i bransjen aldri har vært lavere.
Image
Image

Se film om RNNP her.

- Dette er svært gode resultater. Antall hendelser som potensielt kunne utviklet seg til storulykker har aldri vært lavere enn 2014. I tillegg er den totale risikoindikatoren rekordlav, det er godt å se at arbeidet som gjøres bærer frukter, sier Aud Nistov, fungerende direktør for HMS og drift i Norsk olje og gass.

Tre fokusområder
I Norsk olje og gass har over tid arbeidet med tre hovedområder for å redusere risiko for storulykker. Dette er hydrokarbonlekkasjer, brønnhendelser og skip på kollisjonskurs. Her jobber bedriftene sammen, operatører som leverandører, for å dele informasjon og erfaringer.

- Det er vår felles interesse at vi holder norsk sokkel så trygg som overhodet mulig. Dersom en ulykke skulle inntreffe, vil det gå utover vårt felles omdømme som bransje. Derfor er vi nå svært tilfreds med gode resultater, og regner med at det betyr at vi i norsk olje- og gassindustri har truffet de rette forholdene i det preventive arbeidet. Men det betyr ikke at vi skal hvile på laurbærene. Det gjør vi aldri når det kommer til sikkerhet, sier Aud Nistov.

Les hele rapporten RNNP 2014 fra Ptil her. (lenke)

Mer informasjon

Aud Nistov, fungerende direktør for HMS og drift, Norsk olje og gass, mobil 415 73 182.

Eli Ane Nedreskår, informasjonssjef, Norsk olje og gass, mobil 994 50 101.

Image