Arbeidsliv

Blått:Rått:Rabalder i Nordland

Fra 22-27 mars 2015 dro prosjektgruppen på turné i Nordland. I løpet av uken fikk de besøkt Innhavet, Steigen, Inndyr og Saltstraumen – og alle skolene stilte med hele ungdomstrinnet sitt.  
Image
Image

 

Elever fra Leinesfjorden skole, Steigen kommune

Følg prosjektet på SNAPCHAT: BRRNordland og INSTAGRAM: blattrattrabalder

Valgkompetanse og forkunnskaper
Skolene og elevene var særdeles fornøyde med læringsutbyttet av dagen – elevene hadde fra før liten kunnskap om Norge som hav- og kystnasjon, noe som appellerer til viktigheten av prosjektet.

Det var stor forskjell på kommunene i forhold til hvilke tanker ungdommen hadde om utdanning- og yrkesvalg. Inndyr var for eksempel en spesiell skole hvor foreldrenes utdanningsnivå var høyt, og svært teknologiske yrker stod på ønskelisten hos ungdommen. Både programmerer, kjemiker, aerotekniker, matematiker og advokat stod på listen. I Steigen var yrkene svært tradisjonelt rettet, og ønsket om å flytte fra var større.

Her kan du lese mer om selve prosjektet.

Når ut til bredden
Alt var nøye planlagt på forhånd og dagen var delt opp slik:
1.del: Formidling, 45 minutter om petroleum, oppdrett og fiskerier.

Elevene ble oppdelt i tre grupper som rullerte:

1.gruppe: Entreprenørskapssmie på hhv ”Energi”, ”Reiseliv” og ”Fisk- og sjømat”. Elevene skapte egne bedrifter basert på lokale ressurser.

2.gruppe: Hos Arthur Arnesen for å spille inn en 2 minutter lang film om markedsføring av bydga.

3.gruppe: Hos Simen Vangen. Lagde filmmusikk.

”Marshmallows-tårn og presentasjon”:

Mens filmene ble redigert og lyden mikset var elevene igjen samlet i grupper, hvor de samarbeidet for å bygge det høyeste tårnet av marshmallows og spaghetti. På flere steder var også de voksne med her, elevene vant over dem hver gang. Til slutt presenterte de bedriftsideene for hverandre, og fikk vist filmen de hadde lagd.

-Å dele dagen inn slik den ble gjort fungerte bra, og appellerte til bredden av elevene. Ikke alle trivdes like godt på alle delene, men vi opplevde at alle blomstret på ulike deler av dagen, sier Siri Beate Arntzten, prosjektansvarlig i Norsk olje og gass.

Et prosjekt som dette har gjerne noen skeptikere, men etter første runde var det flere som satt med et positivt inntrykk.  Kjersti Eline Tønnessen Busch fra SALT sa det slik:

- BLÅTT:RÅTT:RABALDER er et helstøpt, knalltøft og kreativt prosjekt som skal inspirere ungdomsskoleelever til å se verdiene i nord og mulighetene som åpner seg for dem som klarer å stå skoleløpet ut! Noen av skolens ansatte hadde knyttet skepsis til at Norsk olje og gass stod som hovedsponsor. Da dagen var gjennomført var inntrykket et helt annet – noe som ble uttrykt til oss fra skeptikerne selv.

Mediedekning
Dette er et prosjekt som kan ha overføringsverdi til andre skoler og en måte å nå andre skoler på er gjennom media. Prosjektet er derfor profilert på NHO sentralt sine nettsider og saken er delt hyppig på twitter og facebook. Det er flere aviser som har dekket saken med oppslag i Lofotposten, Enerwe, Avisa Nordland, NRK Nordland, Nord-Salten avis og Meløyavisa.

Sosiale medier
Dette er et prosjekt rettet mot elever i ungdomskolen, og da brukes sosiale medier som er populære blant 15- åringene.

- Snapchat fungerte godt som middel for å holde elevene engasjert underveis i turneen – i tillegg til at overraskende mange fra ”utsiden” valgte å følge oss på denne kanalen. Endte opp med til sammen 150 ”følgere” når uken var omme. Ellers var vi også aktive på instagram og facebook, sier Arntzen.

Entreprenørskapssmia
Entreprenørskap og det å skape en egen bedrift er kanskje den delen som fikk desidert mest oppmerksomhet, både i media og på skolene. Elevene skulle nemlig, basert på lokale ressurser, starte opp en fiktiv bedrift, og finne ut hvilken kompetanse (utdanninger) bedriften trengte.

Innenfor energi kom bedrifter basert på alt fra bevegelsesenergi, olje og gass til strømovervåkning i app og bio-batterier – samt vindmøller malt som kunstverk for å skape turistattraksjoner. Innenfor reiseliv ble det skapt både hoteller, opplevelser og spa basert på lokale ressurser, og innen fiskeri kom det både oppdrett på tang og tare, blekk til penner laget fra blekksprutblekk og iphone-deksler laget av fiskeskinn (for å utnytte hele ressursen). Flere av stedene inviterte også representanter fra kommunen og næringslivet for å høre ungdommenes ideer.

Finansiering
Norsk olje og gass og Nærings- og fiskeridepartemetet er prosjektets hovedsponsorer.

- Dette er en god sammensetning, fordi det representerer alle bransjene som profileres på arrangementet vårt – og skaper balanse. Dette er nå et reelt eksempel på at vi samarbeider med fiskerinæringen når vi har samme mål, sier Arntzen

Ferden mot nord
I september 2015 vil prosjektet fortsette ferden i Finnmark, etterfulgt av Troms i november. I Troms har allerede regiondirektør i NHO Troms og Svalbard, Christian Chramer meldt seg for å delta som observatør for næringslivet på en av skolene, og prosjektgruppen jobber videre for at elevenes innsats og ideer skal få mye oppmerksomhet både fra lokale kommuner, næringsliv og myndigheter. 

 

Kontaktpersoner

Prosjektleder Siri Beate Arntzen, sba@norog.no, mobil: 906 55 516

Informasjonssjef Thina Hagen, th@norog.no, mobil: 60634277

 

Image