Arktis-styring til Tromsø

Tromsø blir den arktiske hovedstaden når Arctic Economic Councils sekretariat straks etableres. Herfra skal utviklingen av næringslivet i Arktis styres, og USA har overtatt stafettpinnen.
Image
Image

RÅDGIVER: Energi, infrastruktur, turisme og fiskeri i Arktis er blant temaene som Arctic Economic Council vil fokusere på. Ill: Rød Tråd

Arctic Economic Council (AEC) tar et nytt steg fremover og nå er alt i rute til opprettelsen av sekretariatet i Tromsø i løpet av de kommende månedene.

Canada avsluttet sitt lederskap i Arktisk Råd rett før helgen, og USA overtar. Det har lenge vært knyttet stor spenning til hvorvidt USA ville inkludere AEC i sine prioriteringer for formannskapsperioden 2015-2017. På møtet i Canada kom bekreftelsen AEC har jobbet for: USA anerkjenner den viktige rollen AEC skal ha som rådgiver for Arktisk Råd i utviklingen av næringslivet i Arktis.

- Dette gir Norge en unik rolle i oppbyggingen av samarbeid mellom næringslivet i Arktis, sier Erling Kvadsheim, direktør for næringspolitikk i Norsk olje og gass, som ledet den norske delegasjonen til AEC.

Næringslivsråd for Arktis
I tillegg til at USA overtar formannskapet i Arktisk Råd overtar de altså også formannskapet i AEC. USA vil særlig fokusere på energi, infrastruktur og turisme samt fiskeri og marine ressurser.

- Det er mange som vil inn i Arktis, men vi er Arktis, sier amerikanske Tara Sweeney, som er nyvalgt leder i styret i Arctic Economic Council.

Den viktigste milepælen under Canadas formannskap var etableringen av Arctic Economic Council. Dette er et nytt næringslivsråd hvor politiske myndigheter i alle de åtte arktiske statene har kommet med en invitasjon til bedrifter og næringsorganisasjoner i landene om å samarbeide om å videreutvikle næringslivet i Arktis. AEC består av næringslivs- og urfolkrepresentanter fra alle de åtte landene.

Må samarbeide for ansvarlig forvaltning
Formannskapet i Arktisk Råd ble overlevert fra Canada til USA på Arktisk Råds møte i Iqaluit 24. april. USAs Utenriksminister John F. Kerry som er ny formann for Arktisk Råd sa i møtet at «det finnes bare ett Arktis, og alle vi – USA og andre nasjoner, urfolk og arktiske samfunn – må samarbeide om å sikre en ansvarlig forvaltning av denne fantastiske regionen».

Utenriksminister Børge Brende ser etableringen av det internasjonale sekretariatet til AEC i Tromsø som nok et steg i utviklingen av Ishavsbyens rolle i nord.

- Tromsø fremstår mer og mer som den arktiske hovedstaden globalt, sier Brende.

Både Norsk olje og gass og Rederiforbundet deltok på møtet i Ottawa, og har sammen med Norsk Industri, Sjømat Norge, NHO Reiseliv og NHO arbeidet hardt for å få lagt sekretariatet til AEC til Tromsø. AEC har et enormt potensial til å skape forretningsmuligheter i Arktis, gjennom å benytte oss av naturressurser og kompetansen til menneskene som bor i Arktis. Med USAs bekreftelse om at Arktisk Råd vil søke råd hos AEC gir dette næringslivet tilgang til besluttende myndigheter når muligheter for verdiskaping i Arktis skal videreutvikles.

For mer informasjon, kontakt rådgiver næringspolitikk Benedicte Solaas: 952 51 678

Image