Arbeidsliv

Kvinnenettverk

Denne uken var samling for deltakerne på årets Female Future i regi av Norsk olje og gass. 20 kvinner er håndplukket av medlemsbedriftene og skal gjennom et inspirerende program som utvikler dem som ledere og rollemodeller.
Image
Image


Utvalgte kvinner

En av deltakerne er statoilansatte Ingrid Cecilie Holte, til daglig HR – leder for Johan Sverdrup facilities. 
–Jeg tror dette blir veldig lærerikt. Female Future programmet gir meg en rollebevissthet og en mulighet til å utvikle meg som leder. Det å møtes slik er en god anledning til å reflektere over ulike dilemma jeg møter i hverdagen, og det sammen med andre kvinner i samme bransje, sier Holte.
–Deltakerne i Female Future melder seg ikke på programmet selv, de nomineres av ledelsen i selskapet de kommer fra.
Det å bli utnevnt på denne måten ser jeg på med ydmyket og som et privilegium, sier Holte.

En annen deltaker i årets program er Line Lura Anonsens fra Altus Intervention. Også hun føler seg privilegert, og som hun selv sier:
–Det er spesielle tider vi står i, og kanskje særlig i leverandørindustrien. Jeg synes det er fantastisk at selskapet har gitt meg denne muligheten. Jeg har fått mange muligheter internt, og nå får jeg også utvikle meg utenfor selskapet og det sammen med så mange sterke kvinner og rollemodeller som vi har i industrien, sier Anonsen.

Både Holte eller Anonsen er opptatt av den egeninnsatsen de selv legger inn i programmet, og som de begge mener nærmest er en forutsetning for å kunne oppnå resultat.
–Her er det vi som enkeltpersoner som betyr noe. Ingen har en agenda og vi skal ikke bevise noe overfor hverandre. Jeg synes det er godt å være på samling hvor jeg opplever at vi alle er åpne mot hverandre. Men, en viktig forutsetning for å oppnå dette, er den egeninnsatsen jeg selv legger til grunn. Jeg må våge å by på meg selv, sier Holte.

At dette er krevende er de begge enig om, men det er utvilsomt verdt det.   

Fokus på teamarbeid
Female Future er et karriereprogram som i stor grad handler om den enkeltes utvikling. Men veien til dette går gjennom godt team-arbeid.

Tema på første samling var utøvelse av ledelse og det å kunne gi, og å kunne ta imot tilbakemeldinger.
–Det å dele erfaringer med hverandre, høre hvordan andre tenker både om seg og hvordan de tenker om meg er både krevende og spennende. Jeg tror den åpenheten og refleksjonen det gir danner en godt grunnlag for nettverk i bransjen, sier Anonsen.

For mer informasjon:
Advokat og koordinator for programmet Håvard Hauan, mobil 928 90 462
Informasjonssjef Thina Hagen, mobil 906 34 277

 

Bakgrunn og fakta om Female Future
Norsk olje og gass sin koordinator for programmet, Håvard Hauan, forteller at utgangspunktet for programmet er statistikk fra NORUT og Statistisk sentralbyrå som viser at kvinneandelen i olje- og gassindustrien er på bare ca 20 prosent.
– Dette programmet er et bidrag for å få flere kvinner inn i ledende stillinger og å gjøre kvinnene i oljeindustrien mer synlige, slik at industrien fremstår som mer interessant og attraktiv for rekruttering av kvinner i fremtiden, sier Hauan.

Female Future er Norsk olje og gass karriereutviklingsprogram for kvinner i olje- og gassindustrien. Programmet fokuserer på ledelse, styrearbeid, profilering og nettverksbygging. Målet er å bidra til å få opp kvinneandelen i olje- og gassindustrien og få flere kvinner inn i ledelse og styrer. Dette er syvende året Female Future arrangeres i Norsk olje og gass regi. Årets program har 20 deltakere fra ulike bedrifter i olje- og gassindustrien, som skal møtes jevnlig gjennom året som kommer.

Hva er målene, og virker det?
Målene for Female Future Norsk olje og gass er:

  • Oljeindustrien skal være attraktivt for kvinner og at flere kvinner velger å arbeide i oljeindustrien.
  • Flere kvinner deltar i beslutningsprosessene, i ledelse og styrer generelt.
  • Bedriftslederne skal være pådriverne for å få flere kvinner inn i lederposisjoner

Tilbakemeldingene fra deltakerne er gode, og det er alltid flere som ønsker å delta enn det programmet har plass til. Men, for å få mer grunnleggende kunnskap om programmets effekt er NORUT engasjert og skal evaluere programmet og vurdere måloppnåelse.

Samarbeidspartnere i Female Future er BI på tema styrekompetanse, AFF på ledelse og lederutvikling og Retorisk Institutt på retorikkdelen av programmet.

Female Future Norsk olje og gass ble arrangert for første gang i 2008.

 

Image