Arbeidsliv

Det jobber 330 000 i oljen

Tall fra ny rapport viser at 330 000 nordmenn jobber i oljen, og at omsetningen for leverandørbedriftenes eksport har doblet seg bare de siste årene.
Image
Image

Rapporten er bestilt av Norsk olje og gass i forbindelse med årskonferansen som avholdes i Oslo i dag. Her blir rapporten «Industribyggerne» fra IRIS om sysselsettingen knyttet til olje og gassindustrien presentert. 

80 000 flere i industrien
Den oppdaterte rapporten viser at industrien som utvinner olje og gass i Norge står historisk sterkt. Totalt er 330 000 nordmenn direkte eller indirekte knyttet til denne industrien, opp fra 250 000 i 2012.

En langt større andel av de ansatte jobber nå eksportrettet, ifølge tallene fra utgangen av 2014. Dette er rekordtall for næringen, og det midt oppe i en nedkjøling og omstilling for å styrke sin konkurransekraft globalt.

- Til alle som eventuelt fortsatt måtte være i tvil: Vi er ingen industri på vei inn i solnedgangen. Vi er ikke en gang kommet i ettermiddagsskyggen. De siste månedene har kanskje en og annen makrellsky vært på horisonten, men i mange tiår fremover vil olje- og gassindustrien være det største drivhjulet i Norge, sier Tor Arnesen, styreleder i Norsk olje og gass.

Arbeidsplasser over hele landet
Det er 415 av Norges 428 kommuner som har innbyggere som er ansatt, eller har arbeidsplasser knyttet til petroleumsindustrien. Tallene viser at hele landet deltar i industribyggingen knyttet til våre felles olje- og gassressurser.

Alle regioner, alle fylker og alle landsdeler har ansatte og arbeidsplasser som er knyttet til det norske oljeeventyret. Selv med en nedkjøling i industrien er dette en nasjonal industri, bygget på kompetanse, kunnskap, grundere og innovasjon.

Den nye eksportindustrien
Et sentralt element i rapporten er at nesten 40 000 av de som jobber i leverandørindustrien er knyttet til eksport mot utlandet av teknologi, utstyr, tjenester og løsninger. Eksporten av oljeteknologi er Norges nest største næring etter eksporten av olje og gass. Tar en med de som jobber indirekte knyttet mot olje og gass, er det hele 70 000 som nå jobber med eksport.

Fra 2007 til 2014 har eksportverdien fra norsk leverandørindustri gjennomgått en nesten eventyrlig vekst, og ligger nå på rundt 200 milliarder kroner årlig, ifølge en rapport fra EY.

Politikk for olje og gass
Vi vet at verden i 2050 fremdeles vil ha behov for omtrent en tredel av sin energi fra olje og gass innenfor et 2 graders mål. Det betyr at i en langvarig periode med omstilling må det føres en politikk for olje og gassnæringen i Norge som bidrar til å gjøre utvinningen av olje og gass grønnere, tryggere og mer effektiv. Industrien er langsiktig og det vil være betydelige investeringer i årene fremover.

De gjennomgående ansattedata som brukes i denne rapporten vil være fra årsskiftet 2014/2015.

Rapporten kan leses i sin helhet her.

For mer informasjon ta kontakt med:

Erlend Jordal informasjonssjef, næringspolitikk

+47 930 48 292

Image