Om oss

Kontakt oss

Norsk olje og gass har hovedkontor på Forus utenfor Stavanger og kontor i Oslo og Tromsø.
Background photo

 

Generell kontaktinformasjon  
Sentralbord: 51 84 65 00                     
Generelle henvendelser: firmapost@norog.no
Høringer og myndighetspost: postmottak@norog.no
   
Fakturaer  
Elektronisk faktura (EHF) til organisasjonsnummer 956 685 818
Faktura stiles til:


Norsk olje og gass, c/o NHO
Postboks 5250, Majorstuen
0303 Oslo
Faktura e-post: 956685818@semine.net
Organisasjonsnummer: 956 685 818
   
Adresser, hovedkontoret Forus  
Postadresse:

Postboks 8065
4068 Stavanger
Besøksadresse:

Vassbotnen 1
4313 Sandnes
   
Adresser, Oslo-kontoret  
Postadresse:

Postboks 5481, Majorstuen
0305 Oslo
Besøksadresse:


Næringslivets Hus
Middelthunsgate 27
Majorstuen
   
Adresser, Tromsø-kontoret  
Postadresse:

Postboks 448
9255 Tromsø
Besøksadresse:

Bankgata 9/11
9008 Tromsø