Årskonferanse

Norsk olje og gass' årskonferanse "Det store bildet" arrangeres 14. mars 2019.
Image
Image
Karl Eirik Schjøtt-Pedersen på 2018-konferansen "Moment".

Årskonferansen finner sted på Colosseum Kino i Oslo. Informasjon om program og påmelding sendes til inviterte gjester i februar 2019.

Årskonferansen er åpen for presse.

For spørsmål, kontakt:
Anders Høgalmen, arh@norog.no / 45 25 35 15