Plan for opplæring

002 - Norsk olje og gass anbefalte retningslinjer for sikkerhets- og beredskapsopplæring

Fagplanene som tidligere var en del av retningslinje 002 er nå overført til en ny type dokument, plan for opplæring. Retningslinje 002 setter krav til opplæring og gjennomføring av spesifiserte kurs innen sikkerhet og beredskapsopplæring, plan for opplæring beskriver kursinnholdet til disse kursene.

Grunnleggende sikkerhetskurs (GSK) (Kurs kode: GSK)

Grunnleggende sikkerhetskurs repetisjon (Kurs kode: GSK, GSKN = N-notasjon)

Grunnleggende sikkerhetskurs rep for beredskapspersonell (Kurs kode: GSK, GSKN = N-notasjon)

Beredskapsledelse grunnkurs (Kurs kode: OER109)

Beredskapsledelse repetisjon (Kurs kode: OER109)

Førstehjelp grunnkurs (Kurs kode: OFA101) 

Førstehjelp repetisjon (Kurs kode: OFA101) 

HLO Grunnkurs (Kurs kode: OSC1141)

HLO repetisjon (Kurs kode: OSC1141)

Livbåtfører grunnkurs (Kurs kode: OSE108 Frittfall livbåt. Kurs kode: OSE129 Sliskelivbåt. Kurs kode: OSE135 Konvensjonell livbåt)

Livbåtfører repetisjon (Kurs kode: OSE108 Frittfall livbåt. Kurs kode: OSE129 Sliskelivbåt. Kurs kode: OSE135 Konvensjonell livbåt)

Skadestedsleder (Kurs kode: OER108)

Stor Liten MOB-båt grunnkurs (Liten MOB Kurs kode: OSE114/Stor MOB Kurs kode: OSE1141)

Stor Liten MOB-båt repetisjon (Liten MOB Kurs kode: OSE114/Stor MOB Kurs kode: OSE1141) 

Søk og redningslag grunnkurs (Kurs kode  OFI100)

Søk og redningslag repetisjon (Kurs kode: OFI100)

Veileder Helseundersøkelse og fysiske tester

 

 

Norsk olje og gass plan for opplæring tekniske kurs

Kurs i fittings and small bore tubing systems

Kurs i flensearbeid

Kurs i ventilteknikk

Kurs i prosessikkerhet

Kurs driftsinspeksjon under vann med ROV