Skatt og fiskale forhold

Skatt og fiskale forhold

30.07.2010

Utvalg for fiskale rammevilkår er Norsk olje og gass sitt formelle organ for petroleumsskatt og andre fiskale rammevilkår for medlemmene i Norsk olje og gass.

Formålet er å arbeide for at det skal være attraktivt og internasjonalt konkurransedyktig å foreta investeringer, utøve leteaktivitet og produsere olje og gass på norsk kontinentalsokkel.

De viktigste ansvarsområder er:

• Skattesystem og nivå for petroleumsskattleggingen

• Skattetekniske problemstillinger

• Avgiftsspørsmål

• Skatteøkonomiske analyser

• Regnskap, revisjon og lisensøkonomiske problemstillinger

Innenfor ovennevnte områder skal utvalget søke å presentere Norsk olje og gass' næringspolitiske posisjoner innen fiskale rammevilkår. Dette innebærer at nødvendig tverrpolitisk samarbeid med andre fagutvalg i Norsk olje og gass er påkrevd. Målgruppen for Norsk olje og gass' posisjoner er nasjonale myndigheter, andre nasjonale og internasjonale organisasjonar og internasjonale offentlige organisasjoner.

Alle Norsk olje og gass-medlemmer innen oljeselskapsbransjen har anledning til å væra representert i Utvalg for fiskale rammevilkår. Innen servicebransjen er det representativt medlemskap med inntil 5 selskap.

Administrasjonens ansvarlig er fagsjef fiskale rammevilkår, Frode Bøhm.
E-post: fb@norog.no