Jurudiske forhold

Juridiske forhold

30.07.2010

Norsk olje og gass' juridiske utvalg skal ivareta medlemsbedriftenes felles interesser innenfor det juridiske området, i henhold til Norsk olje og gass`s vedtekter, strategi og  mandatet for utvalget

Utvalget har som overordnet mål at lov, avtale- og konsesjonsverk er forutsigbart og fremmer kostnadseffektivitet og lønnsomhet i petroleumsvirksomheten på norsk sokkel.

Utvalgets arbeid skal være forankret i organisasjonens strategi og hovedoppgaver, og skal være mål- og resultatorientert.

Utvalget skal ivareta foreningens juridiske interesser innen områdene:

- petroleumsrett

- konkurranserett

- HMS-regelverket

- forvaltningsrett

- strafferett

- privatrett og tilknyttede områder

- avtale- og konsesjonsverket

Utvalget skal:
• utarbeide høringsuttalelser og industriposisjoner innen nevnte fagomåder

• kommunisere klare industristandpunkter i forhold til sentrale problemstillinger.

Gjennom tverrfaglig og aktivt samarbeid med øvrige utvalg og i nær dialog med adminstrasjonen, skal utvalget innen ovennevnte områder:

- følge opp felles standpunkter og strategier, og

 - ta opp felles problemstillinger overfor myndigheter og andre næringsorganisasjoner.

Hver av medlemsbedriftene i oljeselskaps- og leverandørgruppen kan oppnevne en representant til utvalget.